ติดต่อสายตรง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด : (043) 511-205
มือถือ : 084-7111876 (GSM) >> 090-2627007 (TRUE)
e - mail : wisedsak2@gmail.com

แจ้งเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์ || [admin Login]